Hårdvaxoljade trägolv

Allmänna råd
Trä är ett naturmaterial som rör sig i takt med naturliga skiftningar av den relativa fuktigheten i inomhusluften. På sommaren sväller det och på vintern krymper det (brädorna skålar sig, blir konvexa eller konkava). När träet krymper, syns detta som springor mellan bräderna. För att motverka alltför stora rörelser och därmed skador på golvet ska rumstemperaturen hållas inom 15-25 grader och den relativa fuktigheten mellan 30-60%. Vissa träslag  som bok och lönn kan vara känsligare för klimatvariationer än andra. Tänk på att golvvärme torkar ut trägolvet mer än t ex element. Vid golvvärme får golvets yttertemperatur aldrig överstiga 27 grader. Relativ fuktighet i inomhusluften ökar då människor vistas i rummet och utför vardaglig aktivitet såsom matlagning, duschning etc. Gröna växter och t ex akvarium ger dessutom ett fukttillskott till luften. Den relativa fuktigheten kan också höjas med hjälp av luftfuktare.

Städning
Gör till daglig rutin att avlägsna synlig smuts såsom smulor, grus etc. Dammsugning med fast borstmunstycke avlägsnar de flesta torra partiklar. Fukttorkning med hårt urvriden skurduk/mopp utförs vid behov. I vattnet tillsätts det rengöringsmedel som rekommenderas av leverantören av hårdvaxolja. Golvet bör vara torrt efter en till två minuter efter fukttorkning.

Använd aldrig våta rengöringsmetoder på ett trägolv!

Underhåll
Ett hårdvaxbehandlat golv ska med jämna mellanrum underhållas. Frekvenstätheten är mycket individuell beroende på rummets användning. Efter ordentlig rengöring appliceras underhållsvax. När detta inte räcker, rengörs ytan noggrant och ett nytt tunt lager hårdvaxolja, alternativt underhållsolja, appliceras enligt leverantörens anvisning.

Om fläckborttagning
Avlägsna fläckar innan de hunnit torka in i golvet, efterforska om nödvändigt med rent vatten. Använd en väl urvriden trasa. Ett hårdvaxoljat trägolv skadas av för mycket vatten, starka alkaliska rengöringsmedel och kraftiga lösningsmedel.

Fläckborttagning
1. Försök alltid först med en svag rengöringslösning (rekommenderad av leverantören av hårdvaxolja) och bearbeta fläcken med vit skurnylon.
2. Byt vid behov ut rengöringslösningen mot underhållsolja/vax och bearbeta med vit skurnylon.
3. Om ovanstående inte räcker, slipa fläckens yta försiktigt med ett fint sandpapper, rengör/damma av och återbehandla med ett nytt tomt lager hårdvaxolja.

Viktigt!
Organiskt material såsom trasor, papper, rondeller etc. som varit i kontakt med underhålls- och grundolja ska alltid direkt efter användning läggas i vatten pga självantändningsrisken.

Skötselråd att ladda ner
Golvbranschen
Tarkett
DalaFloda
Baseco
Almedals