Oljebehandlade trägolv

Allmänna råd
Stoppa smutsen redan i entrén! Ha därför alltid en ordentlig avtorkningsmatta innanför ytterdörren och om möjligt även utanför. Skydda trägolvet mot alla former av vatten, torka upp eventuellt spill omedelbart. Möbler ska vara försedda med möbeltassar av plast eller filt (ej metall) för att undvika repor och märken från möbelben. Tassarna ska hållas rena.

Rätt temperatur och luftfuktighet
Trä är ett naturmaterial som rör sig i takt med naturliga skiftningar av den relativa fuktigheten. På sommaren sväller det och på vintern krympa det (brädorna skålar sig). När träet krymper, syns detta som springor mellan bräderna. För att motverka alltför stora rörelser och därmed skador på golvet ska rumstemperaturen hållas inom 15-25 grader och den relativa fuktigheten mellan 30-60%. Vissa träslag  som bok och lönn kan vara känsligare för klimatvariationer än andra. Tänk på att golvvärme torkar ut trägolvet mer än t ex element. Vid golvvärme får golvets yttertemperatur aldrig överstiga 27 grader. Relativ fuktighet i inomhusluften ökar då människor vistas i rummet och utför vardaglig aktivitet såsom matlagning, duschning etc. Gröna växter och t ex akvarium ger dessutom ett fukttillskott till luften. Den relativa fuktigheten kan också höjas med hjälp av luftfuktare.

Städning
Gör till daglig rutin att avlägsna synlig smuts såsom smulor, grus etc. Dammsugning med fast borstmunstycke avlägsnar de flesta torra partiklar. Fukttorkning med hårt urvriden skurduk/mopp utförs vid behov. Tänk på att smuts syns tydligare på ljusa träslag. I vattnet tillsätts med fördel en återfettande golvsåpa. En återfettande golvsåpa har en fetthalt på 20-30% och ska ej jämföras med vanlig gul- eller grönsåpa.

Använd sparsamt med vatten och rengöringsmedel vid städning av trägolv.

Underhåll
Ett oljebehandlat golv ska med jämna mellanrum underhållas. De första underhållen är mycket viktiga för att snabbt uppnå ett fullgott skydd till golvet. Frekvenstätheten är mycket individuell beroende på lokalens användning. Efter ordentlig rengöring kompletteras grundolje-behandlingen med en underhållsolja som rengör och tillför nytt skydd till golvet. Vid ett oljebehandlat golv där såpabehandling rekommenderas som underhåll ska en återfettande golvsåpa användas enligt leverantörens skötselråd.

Om fläckborttagning
Avlägsna fläckar innan de hunnit torka in i lacken och eftertorka om nödvändigt med rent vatten. Använd en väl urvriden trasa. Ett oljat trägolv skadas av för mycket vatten, starka alkaliska rengöringsmedel och kraftiga lösningsmedel.

Fläckborttagning
1. Försök alltid först med en svag såpalösning och bearbeta fläcken med vit nylonduk.
2. Byt vid behov ut såpalömningen mot tvättnafta samt bearbeta med vid nylonduk.
3. Putsa bort fläcken med grön nylonduk, stålull eller fint sandpapper.
4. Om fläcken inte gått bort, försök skrapa bort den med rakblad, kniv eller sickel.

Om fläckborttagningen orsakar nedmattning av ytan eller ljusa fläckar, komplettera punktvis med underhålls- eller grundolja.

Använd trasa eller pensel, vänta 15-20 min, efterpolera för hand med röd eller vit nylonduk. Upprepa om det är nödvändigt.

Viktigt!
Organiskt material såsom trasor, papper, rondeller etc. som varit i kontakt med underhålls- och grundolja ska alltid direkt efter användandet läggas i vatten p. g. a. självantändningsrisken.

Utgiven av Golvbranschen, GBR

Skötselråd att ladda ner
Golvbranschen
Kährs
Bjelin

I butiken har vi rengöringsmedel och underhållsprodukter för trägolv behandlade med olja.