Våtrumsgolv

Där det finns dusch eller badkar är det plast som gäller. Det är enligt försäkringsbolagen det säkraste som finns mot vattenskador.

Snygga, praktiska och säkra! Badrummet är ett rum där design och funktion möts. Du vill ha ditt badrum i snygg design samtidigt som det ska vara lättskött, hygieniskt, praktiskt och prisvärt. Du vill också att det ska vara garanterat vattentätt och säkert.

Många vattenskador har sitt ursprung i dåligt utförda tätskikt i våtrummet. Tätskiktens uppgift är att skydda material i golv och väggar från att bli uppfuktade till kritiska nivåer för underlaget. Gör man inte rätt är risken stor för mögelskador som kan kräva dyra ingrepp i konstruktionen för att kunna åtgärdas.

Anlita därför ett företag som är GVK-auktorierat när du ska bygga eller renovera ditt badrum för att minska risken för vattenskador. Ett GVK-auktoriserat företag har montörer som är behöriga att installera både tät- och ytskikt, samt göra de underlagsarbeten som krävs.

Branschregler för våtrum

GVK-företagen jobbar efter Säkra Våtrum – GVKs Branschregler för tätskikt i våtrum, där ett fackmässigt utförande av våtrums-installationen finns tydligt beskrivet. I dessa regler finns även samtliga GVK-auktoriserade företag listade. Säkra Våtrum bygger på att GVKs utbildade fackmän – de GVK-auktoriserade företagen – ges rätt förutsättningar att kunna installera tillförlitliga material på ett fackmässigt sätt. Dessutom kontrolleras tätheten i våtrummen med GVKs unika metod för täthetsprovning. GVK är Sveriges enda organisation för säkra utföranden av våtrum som representeras av brukare, förvaltare och byggherrar. Detta lägger grunden för säkra konstruktionslösningar utan att marknadsintressen går före funktion.

Bygger på svenska myndighetskrav

Branschreglerna bygger på Boverkets Byggregler, som anger vilka myndighetskrav som finns för hur ett våtrum ska utformas. Branschreglerna syftar till att möjliggöra ett lagenligt och fackmässigt våtrumsutförande genom att utgöra en tolkning av gällande normer, som ger handfasta, praktiska instruktioner för hantverkaren och beställaren. Detta lägger grunden till ett problemfritt och vattensäkert brukande under lång tid.

Golvek är auktoriserade enligt Golvbranschens Våtrumskontroll.

Våra leverantörer

Detta är våra leverantörer på våtrumsgolv.
– Klicka på en logga för att komma vidare till resp. företags hemsida.