Skötselråd våtrumsgolv & våtrumsvägg

Utgiven av Golvbranschen, GBR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ladda ner PDF

  Allmänna råd
Detta skötselråd gäller för golv- och väggmaterial av plast i våtrum. OBS! Vid montering av väggbeklädnader är det viktigt att limmet får torka tillräckligt innan väggen utsätts för vattenbegjutning. På sugande underlag, t ex gips, är torktiden ca 2 dygn medan den på täta underlag är ca 7 dygn. För att inte fukt och väta ska tränga in i underlaget måste väggmaterialets fogar vara förslutna. Beroende på materialtyp kan detta göras med tråd, väska eller överlapp (se leverantörens anvisningar). Golvmaterial ska alltid trådsvetsas.
  Städning
GOLV: Gör till en daglig rutin att avlägsna synlig smuts. Låt inte vatten bli stående i pölar utan för ner det i golvbrunnen med en duschraka eller fönsterskrapa. OBS! Duschraka eller fönsterskrapa får ej förvaras så att gummit har direktkontakt med våtrumsväggen/våtrumsgolvet. Se punkten Fläckborttagning. Tvätta golvet emellanåt med vatten tillsatt med ett neutralt (pH 7) rengöringsmedel typ handdisk. Eftertorka med rent vatten. Vid storrengöring kan starkare medel användas, men då erfodras eftersköljning med rent vatten. Överdosera inte!

VÄGG: I allmänhet räcker avtäckning med fuktad duk eller svamp. Vid behov tillsätts ett neutralt rengöringsmedel typ handdisk till vattnet. Ta för vana att med jämna mellanrum göra rent utsatta väggar (duschplatser, vid badkar och tvättställ etc.) för att undvika kalkavlagringar. Kraftigt präglade väggmaterial är mer känsliga för nedsmutsning. Vid behov kan en mjuk borste användas för att få väggen ren. Om vattnet är mycket hårt, kan det vara lämpligt att efter användning av våtutrymmet torka väggen för att undvika kalkbeläggningar. En fönsterskrapa av gummi kan med fördel användas. Om kalkbeläggning ändå uppstår, bör plastväggen först rengöras med en lätt alkalisk (pH 9) rengöringsprodukt varefter väggen sköljs med rent vatten. Tvätta därefter väggen med en kalklösande rengöringslösning och efterskölj med rent vatten. Torka väggen torr. Se till att våtutrymmet är väl ventilerat.

  Ytbehandling
Plastgolv i våtrum får aldrig polischbehandlas eftersom detta kan öka halkrisken.
  Fläckborttagning
Tag bort fläcken genast! Detta är speciellt viktigt vid vissa icke vattenlösliga fläckar, t ex asfalt, gummiklacksmärken, skokräm, läppstift och hårfärgningsmedel. Sådana fläckar kan annars vandra in i plastmaterialet och bita sig fast, sk migrering. Eftertorka alltid med rent vatten. Gummi och vissa plastmaterial kan missfärga plastvägg/plastmatta vid direkt anläggning. Exempel på detta är tvättmaskinsfötter, gummihjul (t ex barnvagnshjul), duschrakor och fönsterskrapor. Sådan missfärgning kan inte tas bort. Vissa färgämnen i plasttrasmattor, halkskydd under badrumsmattor, tryck av plastpåsar (t ex påsar med bomullsvadd som hänger mot en vägg) etc, kan ge upphov till bestående missfärgning i mattan/väggen.

Var försiktig med starka lösningsmedel som t ex aceton, nagellacksborttagningsmedel, perkloretylen, thinner och soulen. Grov stålull eller skumnylon samt kraftskurpulver reparoch mattar ner plastmaterialet. Missfärgning orsakad av exkrementer kan eventuellt tonas ned med en 10-procentig oxalsyrelösning.

  Fläcknyckel
Fläck av: Tas bort med:
Choklad, fett, frukt, glass, grädde, juice, kaffe, läsk, saft, te, vin, ägg, öl, exkrementer, kräkningar, urin Ljummet vatten med milt rengöringsmedel (pH 7)
Tvålrester, hudavlagningar Ljummet vatten med milt redgöringsmedel
Kalk. På ytor utsatta för vattenspolning bör vid kalkhaltigt vatten vidstående rengöring utföras ca 1 gång per månad, i förebyggande syfte Ljummet vatten med lätt alkaliskt (pH 9) rengöringsmedel. Skölj med rent vatten. Därefter används kalkborttagningsmedel med efterföljande sköljning
Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot, färgkritor, tusch, läppstift och parfym Tvättnafta, lacknafta
Stearin och tuggummi Skrapa försiktigt efter att det torkat ordentligt
Blod Kallt vatten
  OBS! Du kan undvika vattenskador genom att
– minst en gång per halvår: Rensa golvbrunnen och kontrollera att klämringen i golvbrunnen sitter fast.
– undvika håltagning i duschutrymmet för tvålkoppar och dylikt. Om håltagning måste göras: Täta hålet med AquaTät eller likvärdigt innan föremålet monteras. Se tillverkarens anvisningar.