Skötselråd vinyl- & plastgolv

  Allmänna råd

Stoppa smutsen redan i entrén! Ha därför alltid en ordentlig avtorkningsmatta innanför ytterdörren och om möjligt även utanför. Sandkorn och liknande repar och skadar golven.

Tunga möbler samt spisar, kylskåp, diskmaskiner och liknande måste flyttas med stor försiktighet eftersom de annars kan ge bestående skador. Möbler bör vara försedda med möbeltassar för att undvika friktionsmärken, missfärgning från möbelben etc.

Vid golvvärme ska golvets yttertemperatur inte överstiga +27 grader, detta gäller även golvet under mattor och möbler, detta gäller även golvet under mattor och möbler.

OBS! Möbeltassar av gummi kan ge bestående missfärgning och bör ej användas. Även gummihjul (t ex barnvagnshjul) och andra föremål av gummi (ex matta med gummibeläggning) eller plast kan ge missfärgning. Även vissa typer av infärgade textilier kan missfärga vinyl-/plastgolv och väggar.

  Städning

Använd i första hand torra rengöringsmetoder. Gör till daglig rutin att avlägsna synlig smuts. Dammsugning med fast borstmunstycke avlägsnar de flesta torra partiklar från golvet. Fukttorkning har emellertid bättre effekt på mycket fint damm och ger därför en klarare yta. Alternativt ger torr- och fuktmoppning ett gott resultat.

  Tvättning

Tvätta golvet emellanåt med vatten tillsatt med ett neutralt rengöringsmedel. Vid storrengöring kan starkare medel användas, men då fordras eftersköljning med rent vatten. Följ respektive tillverkares anvisningar beträffande dosering.

OBS! På golv med polyuretanförstärkt yta ska endast neutrala rengöringsmedel användas.

  Ytbehandling

Önskas en högre glans kan en polish läggas på, dock ej på vävda vinylgolv. En grundlig tvättning följd av en noggrann sköljning måste utföras innan polish läggs på i ett par tunna skikt. Innan polishlagret förnyas måste gammal polish avlägsnas. Respektive polishfabrikants borttagningsmedel ska då användas. Polish kan medföra ökad halkrisk.

OBS! Vinyl-/plastgolv och polyuretan ska normal inte polishbehandlas. Rådfråga därför respektive golvmaterialtillverkare om golvet kan polishbehandlas.

  Fläckborttagning

Ett vinyl-/plastgolv påverkas inte av normalt hushållsspill. Torka upp spill med t ex hushållspapper innan det hunnit torka. Eftertorka alltid med trasa/hushållspapper och rent vatten.

Fläckborttagning ska göras omgående för att inte vissa fläckar (färgkritor, kulspetspasta, läppstift, gummiklacksmärken, skokräm etc) ska vandra ner i plasten och ge bestående märken, s k migration.

Reservation lämnas för vissa märken som kan ge missfärgning i mattan som inte kan tas bort t ex färgade ämnen från vissa lösa textil- och plastmattor, mattor med gummibaksida, tryck på plastpåsar, betsade möbler, olika typer av gummihjul – speciellt från barnvagnar och hushållsmaskiners gummifötter, elsladdar av gummi och avföring.

Yttre påverkan såsom onormal fuktpåverkan från underlaget, rörelse i underlaget, mögel, värme från t ex värmerör där golvets yttertemperatur överskrider +27 grader, föroreningar i underlaget (t ex oljor, impregneringsmedel, asfalt, färg eller andra främmande ämnen) kan orsaka missfärgningar eller föroreningar som inte kan tas bort.

På vinyl-/plastgolv kan det uppstå nyansskillnader mellan ytor som varit täckta från ljus och de som inte varit täckta. På golvmaterial av plast går detta normalt tillbaka efter en tid och ytan exponeras för dagsljus.

Missfärgning av exkrementer kan eventuellt tonas ned med en 10-procentig oxalsyrelösning.

Använd inte starka lösningsmedel som t ex aceton, kraftskurpulver, perkloretylen, thinner eller soulen. Slipande material såsom grov stålull och skurnylon bör ej användas på vinyl-/plastgolv.

  Fläcknyckel

Fläck av: Tas bort med:
Choklad, fett, frukt, glass, grädde, juice, kaffe, läsk, saft, te, vin, ägg, öl, blod, exkrementer, kräkningar, urin Neutralt rengöringsmedel utspätt i vatten
Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot, färgkritor, läppstift, tusch Tvättnafta, lacknafta
Stearin och tuggummi Skrapa försiktigt efter att det torkat ordentligt
Cigarettglöd Skrapa med kniv/sickel och efterpolera med fin skurnylon

Utgiven av Golvbranschen, GBR
Ladda ner PDF