Köpvillkor

Köp eller beställning av varor

  • Ej öppet köp, bytesrätt eller returrätt på kundbeställningar, i butik ej lagerförda varor eller restpartier.
  • Vid kundbeställning av ej lagerförda eller avpassade varor erläggs en handpenning på 20% av varans pris. Vid avbrutet köp eller ej uthämtade varor förverkas handpenningen.
  • Endast retur av lagerförda varor i obruten förpackning.
  • Beställda varor hämtas inom en vecka efter meddelande om ankomst till Golvek.
  • Ev anmärkningar skall göras inom 8 dagar.
  • Material som lagts på plats anses som godkänd och kan inte reklameras.
  • Oljat golv ska installationsoljas för att garanti ska gälla.
  • Vi tar ej ansvar för leveransförseningar.
  • Vi tar ej ansvar för färgskillnader.

Anbudsförfrågan

Fast pris
Med fast pris får ni en kostnad för hela projektet. Då ingår arbetstid samt allt material och ni vet det slutgiltiga priset till 100%.
I vissa fall kan fast pris bli dyrare än löpande räkning eftersom, när vi beräknar ett arbete med fast pris, måste räkna in marginal på arbetstiden och materialkostnaden p.g.a. oförutsedda händelser (t ex dolda fel, sjukdom, väderförhållanden eller att maskiner eller fordon går sönder).

Löpande räkning
Ni betalar exakt så många timmar som ert byggprojekt tar, för allt material som går åt samt övriga kostnader som tillkommer, t ex transporter och arbetsuppgifter som inte kunnat förutses eller tillkommit.