Nålfiltsmattor

Flera skikt av kardade fibrer arbetas samman med nålar till en filtliknande produkt. Nålfiltsmattor finns med eller utan belagd baksida. De har en slät yta, och kan förses med tryckt mönster. 

Format
Textilgolv levereras vanligen på rulle, men finns även som plattor.
Tjocklek: 4 – 7 mm.
Bredd: vanligen 2 m.

Skötsel

Rekommendationen är att dammsuga ett par gånger i veckan. För att bättre komma åt smutsen i botten av mattan kan en dammsugare med borstvalsmunstycke används. Detta bör dock undvikas vid öglade mattor med inslag av ull.

Tidigare har framhållits allergirisker i samband med textila golv, men med dagens material och städutrustning är detta inte längre ett problem. Vid tester som gjorts* har man också sett att damm i inomhusmiljön, istället för att virvla fritt i luften, binds i mattan där det sedan kan städas bort.

Egenskaper
– Textilgolv har goda stegljudsdämpande egenskaper.
– Textilgolv inverkar på rumsakustiken genom att ha god ljudabsorption vilket gör den så kallade efterklangstiden kort.
– Permanent antistatiska textilgolv finns (genom ledande fibrer.
– Antismutsbehandlade textilgolv finns (exempelvis skyddande lager av teflon).

Användningsområde
Torra utrymmen i bostäder och offentlig miljö.

*Enligt studie som det tyska Astma och Allergiförbundet (die Deutscher Allergie- und Asthmabund) gjort 2005. Man jämförde mängden partiklar i andningszonen i rum med släta golv och textila heltäckande golv och fann att det var 50 % mindre mängd partiklar i luften i rum med textila golv.

Våra leverantörer

Detta är våra leverantörer av textilmattor.
– Klicka på en logga för att komma vidare till resp. företags hemsida.