Fanérgolv

Fanérgolv definieras enligt SS-EN 14354 som en golvprodukt med två eller flera träbaserade skikt där toppskiktet består av massivt trä med en tjocklek mindre än 2,5 mm.

Skikten sammanlimmas under värme och tryck. Syftet med en flerskiktad konstruktion är att reducera golvets fuktrörelser. Detta uppnås genom att vända fiberriktningen i de olika skikten 90 grader i förhållande till varandra alternativt använda en träfiberskiva eller plywood som mellanmaterial.

Härigenom utnyttjas en av träets naturliga egenskaper nämligen den stora skillnaden i rörelse tvärs respektive längs fibrerna.

Fanérgolvsprodukter
om ytskikt på fanérgolv dominerar ek. Andra träslag som kan förekomma som ytskikt är t ex bok, ask, lönn, björk, furu, gran m.m. samt även importerade träslag från tempererade skogar t ex körsbär och eukalyptus.

Övriga skikt består oftast av gran, furu eller träfiber (HDF).

Fanérgolv levereras huvudsakligen lackerad från fabrik, naturoljade eller UV-oljade. Specialbehandlingar av ytskikt såsom lasering, infärgning, stålborstning och liknande kan förekomma.

Ytskiktet kan utföras med stavar i varierande bredd, längd och utseendesorteringar samt mönsterutförande. Vissa produkter har fasad kant.

Såväl lång- som kortsidor är försedda med not resp. fjädered olika typer av limfri låsfunktion där brädorna ”klickas” eller viks ihop till en sammanhängande yta. Fanérgolv läggs normalt flytande men kan även hellimmas mot underlaget.

Format/varianter
– Fanérgolv har oftast 7-8,5 mm total tjocklek, där toppskiktet av massivt trä har en tjocklek på mindre än 2,5 mm, vanligen runt 1 mm. (Ett tjockare toppskikt än 2,5 mm gör att golvet istället klassas som ett lamellparkettgolv.)
– Golven är vanligen ca 200 x 1200 mm men både smalare och kortare och längre varianter förekommer.
Skötsel
Generellt
Träbaserade golv är känsliga för vatten och skall därför i första hand underhållas med torra metoder. Vid behov kan golven fuktmoppas med väl urvriden microfiberduk. Olika typer av ytstrukturer, golv med fasade kanter eller golv med matt yta kan kräva att skötseln sker mer regelbundet och enligt de instruktioner tillverkaren ger.
Lack
Efter en lägre tids bruk kan en lackerad golvyta fräschas upp och skyddas med en s k ”refresher” enligt golvtillverkarens rekommendation.
UV-olja
UV-oljan är slitstark och bevarar träets utseende. Ett UV-oljat golv kräver normalt inget periodiskt underhåll förrän efter flera års användning i utrymmen med lätt belastning. Dock rekommenderas tätare underhåll i t ex offentlig miljö och i utrymmen med hårt slitage i bostäder.
Naturolja
Naturoljade golv kräver ett tätare periodiskt underhåll. Naturoljade golv är enklare att punktbättra jämfört med övriga ytbehandlingar.
Egenskaper
– Går normalt ej att renovera genom omslipning på grund av det tunna slitskiktet.
– Den låga bygghöjden gör det lämpligt som renoveringsgolv.
– Konsumentvänligt genom låg vikt och hanterbar storlek på brädorna.
– Träbaserade golv krymper och sväller med omgivande lufts fuktighet vilket måste tas med i beräkningen vid installation och projektering.
– Brandklass Cfl och Dfl är vanligast.
– Värmebehagliga att gå och stå på.
– Ytbehandling och underhåll av trägolvet påverkar trägolvets slitstyrka och livslängd.
– Ytskikten har olika hårdhet beroende på träslag.
– Trä är ett naturmaterial vilket innebär att utseende och egenskaper kan variera mer än hos konstgjorda material.

Användningsområde
– Torra utrymmen i bostäder och offentlig miljö.
– I offentliga miljöer som samlingssalar, butiker mm krävs ibland kompletterande ytbehandling och kontinuerligt underhåll enligt tillverkarens rekommendationer.

Våra leverantörer

Detta är våra leverantörer på trägolv.
– Klicka på en logga för att komma vidare till resp. företags hemsida.