Lamellparkett


Lamellparkett definieras enligt SS-EN 13489 som en golvprodukt med två eller flera träbaserade skikt där toppskiktet består av massivt trä med en tjocklek på minst 2,5 mm.

Skikten sammanlimmas under värme och tryck. Syftet med en flerskiktad konstruktion är att reducera golvets fuktrörelser. Detta uppnås genom att vända fiberriktningen i de olika skikten 90 grader i förhållande till varandra. Härigenom utnyttjas en av träets naturliga egenskaper nämligen den stora skillnaden i rörelse tvärs respektive längs fibrerna.

Lamellparkettprodukter
Till ytskikt på lamellparkett dominerar ek. Andra träslag som kan förekomma som ytskikt är t.ex. bok, ask, lönn, björk, furu, gran m.m. samt även importerade träslag från tempererade skogar t ex körsbär och eukalyptus. Övriga skikt består oftast av gran, furu, plywood eller träfiber (HDF- eller spånskiva).

Flerskiktsparkett levereras huvudsakligen lackerad från fabrik, naturoljade eller UV-oljade. Specialbehandlingar av ytskikt såsom lasering, infärgning, stålborstning och liknande kan förekomma.

Ytskiktet kan utföras med stavar i varierande bredd, längd och utseendesorteringar samt mönsterutförande. Vissa produkter har fasad kant.

Såväl lång- som kortsidor är försedda med not resp. fjäder med olika typer av limfri låsfunktion där brädorna ”klickas” eller viks ihop till en sammanhängande yta.

Lamellparkett lägg normalt flytande men kan även hellimmas mot underlaget. Självbärande produkter med tjocklek 20 – 22 mm kan spikas/skruvas/limmas mot reglar.

Format/varianter
Lamellparkett har oftast 12 – 15 mm total tjocklek, där toppskiktet är minst 2,5 mm. Självbärande produkter har en total tjocklek på 20 – 22 mm. Golven finns i flera format, vanligen ca 200 x 2500 mm men både bredare, kortare och smalare finns i stor variation.

Parkettbrädorna tillverkas avsiktligt något konvexa (flatböjda) på längden, för att underlätta vid läggning. Om brädorna är helt raka i produktionen är risken att brädorna blir något konkava, dvs det står upp i båda kortändar vid installationen. Då krävs två personer för läggning, om brädan är ca 2 m eller längre, eftersom man inte ensam når båda kortändarna och kan trycka ner dem. En bräda med upp till 20 mm flatböj, beroende på brädans bredd, kan läggas utan att det färdiga golvet påverkas.

Skötsel
Generellt

Träbaserade golv är känsliga för vatten och skall därför i första hand underhållas med torra metoder. Vid behov kan golven fuktmoppas med väl urvriden microfiberduk. Olika typer av ytstrukturer, golv med fasade kanter eller golv med matt yta kan kräva att skötseln sker mer regelbundet och enligt de instruktioner tillverkaren ger.

Lack
Efter en lägre tids bruk kan en lackerad golvyta fräschas upp och skyddas med en s k ”refresher” enligt golvtillverkarens rekommendation.

UV-olja
UV-oljan är slitstark och bevarar träets utseende. Ett UV-oljat golv kräver normalt inget periodiskt underhåll förrän efter flera års användning i utrymmen med lätt belastning. Dock rekommenderas tätare underhåll i t ex offentlig miljö och i utrymmen med hårt slitage i bostäder.

Naturolja
Naturoljade golv kräver ett tätare periodiskt underhåll. Förekommer oftast i offentliga miljöer, då det är enkelt att punktbättra.

Egenskaper
– Renoverbara genom omslipning.
– Träbaserade golv krymper och sväller med omgivande lufts fuktighet vilket måste tas med i beräkningen vid installation och projektering. 
– Brandklass Dfl är vanligast. Vissa klarar dock Cfl.
– Värmebehagliga att gå och stå på.
– Ytbehandling och underhåll av trägolvet påverkar trägolvets slitstyrka och livslängd.
– Ytskikten har olika hårdhet beroende på träslag.
– Trä är ett naturmaterial vilket innebär att utseende och egenskaper kan variera mer än hos konstgjorda material.

Användningsområde
– Torra utrymmen i bostäder och offentlig miljö.
I offentliga miljöer som danslokaler, samlingssalar, butiker mm krävs ibland kompletterande ytbehandling och kontinuerligt underhåll enligt tillverkarens rekommendationer.
– I lokaler med krav på svikt i t.ex. sporthallar ska specialkonstruktioner användas.

Våra leverantörer

Detta är våra leverantörer på trägolv.
– Klicka på en logga för att komma vidare till resp. företags hemsida.